Slimmer als/dan … ik/mij

Dagelijks vallen je misschien wel veel stijlfouten op. In brieven, op websites, in sociale media berichten, etc. Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om uitdrukkingen die verdraaid worden, verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. Een stijlfout die bijzonder vaak voorkomt is het foutieve gebruik van als/dan eventueel in combinatie met ik/mij. Hieronder vind je de regels omtrent het gebruik van als/dan, ik/mij.

 


als

Na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als (bij vergelijkingen met ‘net zo’ en ‘even’):

 • Naomi is even oud als Marlou;
 • De rode jurk is net zo mooi als de gele;


dan

Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan (groter dan, meer dan, beter dan, etc.);

 • Benjamin is groter dan Vince;
 • 20 is minder dan 50;


Gebruik ook dan na ‘ander’, ‘andere’ of ‘anders’:

 • Anders dan mijn zus hou ik erg van katten;
 • Documenten worden soms op een andere plek opgeslagen dan u gewend bent;
 • Het is een ander verhaal dan ik eerst dacht.


uitzondering 

Er is één geval waarin sprake is van ongelijkheid en je toch als moet gebruiken.

Gebruik als in zinnen met ‘zo’:

 • Die Kenianen lopen de marathon wel 3 keer zo snel als de meeste recreanten;
 • Hun huis is eens zo groot als dat van ons;
 • Suriname is 4 keer zo groot als Nederland.

ik

Na een vergrotende trap met dan volgt ik:

 • Jij spreekt hem vaker dan ik (= dan ik hem spreek).
 • Hij is groter dan ik (ben).
 • Theo loopt niet harder dan ik (loop).

Ik volgt als persoonlijk voornaamwoord na het voegwoord als:

Iemand als ik‘  is een bijzonder geval. Het persoonlijke voornaamwoord ‘ik‘ is hier telkens onderwerp in een onvolledige bijzin na het voegwoord ‘als’. We zouden de zin kunnen aanvullen met een vorm van het werkwoord ‘zijn‘, bijvoorbeeld:
 • Iemand als ik (ben) vindt gitaarmuziek prachtig;
 • Ze vinden zo’n leraar als ik (ben) kennelijk niet zo geweldig.

 Er zijn zinnen waarin mij wel goed is, maar dan is er een groot verschil in betekenis.

 • Jij spreekt hem vaker dan mij (= ‘dan je mij spreekt’).
 • Zij geeft het jou liever dan mij (= ‘dat ze het mij geeft’).

 

 

 
Slimmer als/dan … ik/mij
Tags:             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *