De opsomming: gebruik van leestekens en hoofdletters

Een puntsgewijze opsomming bestaat meestal uit een inleidende zin en een aantal onderdelen die met een opsommingsteken beginnen. Die opsommingstekens kunnen bijvoorbeeld vette stippen, streepjes of cijfers zijn. 

Een puntsgewijze opsomming kan helpen de informatie in een tekst overzichtelijk weer te geven. Het vergroot de leesbaarheid van een tekststuk. Vaak is onduidelijk welke leestekens in zo’n opsomming moeten worden gebruikt. Dat geldt zowel voor de aanloopzin van de opsomming als voor de genoemde punten eronder.

 

 

Er is geen vaste regel omtrent het gebruik van leestekens en hoofdletters, maar er zijn wel veel gebruikte richtlijnen. Als taalgebruiker ben je dus min of meer vrij een regel toe te passen. Wees daarbij wel zo consequent mogelijk.

In het algemeen geldt dat de onderstaande richtlijnen vooral in gedrukte teksten worden toegepast. In webteksten worden vaak veel minder leestekens gebruikt in opsommingen.


Opsomming, bestaande uit hele zinnen

Als de opsomming bestaat uit hele zinnen, dan begin je elke zin met een hoofdletter en sluit je de zin af met een punt. Zie onderstaand voorbeeld.

 

Taaljuf is actief op de volgende gebieden:

 • Taaljuf verzorgt nakijkwerk en correctie van Nederlandstalige tekststukken voor studenten en bedrijven.
 • Taaljuf denkt mee over een pakkende, originele titel bij je verslag.
 • Taaljuf ontwerpt voorbladen bij werkstukken, (school)gidsen, onderzoeksrapporten, evaluaties, etc.
 • Taaljuf kan een goed logo en/of huisstijl maken voor je bedrijf.
 • Taaljuf ontwerpt flyers, (sponsor)borden en alles wat maar met beeld te maken heeft.

Opsomming, bestaande uit losse woorden of zinsdelen

Bestaat de opsomming uit losse woorden of uit delen van zinnen, dan eindig je elk onderdeel met een puntkomma en eindigt alleen het laatste onderdeel met een punt. In principe geen hoofdletters aan het begin van het woord. Vind je dit duidelijker, doe het dan overal. Wees consequent. Zie onderstaand voorbeeld.

 

Bij het nakijken van jouw verslag let Taaljuf op de volgende aspecten:

 • spelling;
 • grammatica;
 • stijl;
 • tekststructuur;
 • juiste interpunctie;
 • herformuleren onlogische zinnen.

Als de opsomming uit slechts één woord of uit een klein groepje woorden bestaat dan mag je eventueel de leestekens achter de delen van de opsomming weglaten. In webteksten is het vaak ook mooier om de leestekens weg te laten, dit oogt veel rustiger.

 

 

De opsomming: gebruik van leestekens en hoofdletters
Tags:             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *